Descripció

La funció es esdevenir un punt físic d’informació vinculat a la Festa tradicional dels Tres Tombs en particular i a la funcionalitat de la tracció de sang en l’economia productiva de segles anteriors, que gestioni la informació necessària per atendre les demandes de la ciutadania.

El servei es presta amb atenció personalitzada presencialment a l’espai específic situat a l’entrada de l’equipament, mitjançant instruments passius (plafons, monitors,…) i mitjançant els instruments telemàtics i les xarxes socials. Ofereix informació als usuaris de les activitats internes de l’equipament i de la resta d’equipaments i serveis del Districte i la ciutat en matèria cultural. També posa a l’abast dels usuaris difusió d’altres activitats que puguin ser del seu interès.

Organització

L’entitat gestora presta de forma física i presencial aquest servei que es desenvolupa amb el suport de personal especialitzat. La informació mitjançant els altres instruments s’organitza en base als requeriments dels diferents canals i les característiques de la informació a comunicar. Presta atenció presencial i telefònica durant l’horari d’obertura de l’equipament.